สินค้า

ชื่อสินค้า :Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)
รายละเอียด :

SPEC and MSDS Coming soon. 

Other Names: Isopropylacetone, Hexone, Isobutyl methyl ketone and Isohexanone. 

Methyl Isobutyl Ketone is solvent used for paint, thinner, lacquer, printing ink, resins and nitrocellulose